Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Wasgoed bestemd voor de strijkservice dient schoon en heel aangeleverd te worden in een schoon krat, (was)mand, BigShopper of tas.
  • U wordt verzocht uw kleding te controleren op persoonlijke bezittingen.
  • Het textiel dient voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar label met strijkinstructies, ofwel U dient duidelijk aan te geven hoe een stuk gestreken dient te  worden, zodat wij weten hoe een kledingstuk gestreken moet worden.
  • Gelieve kleerhangers mee te leveren voor blouses en/of overhemden.
    Bij inname wordt uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres genoteerd. Voor aanvang van  de werkzaamheden wordt het strijkgoed geteld, gecontroleerd en genoteerd.
  • Bij het aanleveren van uw wasgoed ontvangt u een opdracht bon. Deze bon dient u mee te nemen bij  het afhalen van uw wasgoed. Het strijkgoed wordt  meegegeven aan toonder. Zonder onze bon geven wij geen wasgoed mee.
  • In geval van klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed moeten reclamaties binnen drie dagen bij ons gemeld worden. Alle meldingen na deze periode zullen niet door Strijkservice Julianadorp e.o. in behandeling worden genomen en er zal in geen geval  aansprakelijkheid voor  worden aanvaard.
  • Bij een klacht dient de klant op verzoek van Strijkservice Julianadorp e.o. alle gegevens omtrent het strijkgoed te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen  worden geacht om tot een bevredigende oplossing te komen. Indien mogelijk zal de klant opgave verstrekken van de prijs en datum waarvoor het betreffende strijkgoed is gekocht. Indien dit niet mogelijk is, zal  Strijkservice Julianadorp e.o. zelf de hoogte van aanschafprijs bepalen. De hoogte van een schadevergoeding zal afhankelijk zijn van de aanschafprijs en aanschafdatum, doch nooit meer dan € 50,00 per strijkgoed bedragen.
  • Strijkservice Julianadorp e.o. behoudt zich het recht prijswijzigingen door te voeren.

Strijkservice Julianadorp e.o is vrijgesteld van BTW in het kader van de KOR.