Privacy

Hoe gaat Gemakservice Julianadorp om met uw persoonsgegevens?

Wilt u contact met ons? Dan kunt u uw persoonsgegevens in het contactformulier invullen, naam en e-mailadres.

Gemakservice Julianadorp gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u uw naam en emailadres ingevuld om informatie op te vragen? Dan gebruikt Gemakservice Julianadorp uw gegevens niet voor andere doeleinden. Ook worden uw gegevens niet verstrekt aan andere partijen.

De gegevens kunnen wel door de overheid of bevoegde instanties worden gevorderd voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Gemakservice Julianadorp bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat kan zijn om contact met u op te nemen of om onze diensten aan u te verlenen.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.